Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 9.68210.729  
Amnesty International 6.2877.828  
Diabetes Fonds 3.5083.147  
Dierenbescherming 5.0943.947  
Epilepsiefonds 5.0255.095  
Fonds Gehandicaptensport 2.7293.159  
HandicapNL 5.4295.455  
Hartstichting 13.80914.232  
Hersenstichting 1.6212.027  
Jantje Beton 6.2016.303  
KWF Kankerbestrijding 21.63523.000  
Leger des Heils Fondsenwerving 3.1022.877  
Longfonds 8.0437.895  
Maag Lever Darm Stichting 3.2002.358  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.468702  
Nationaal MS Fonds 4.3014.306  
Natuurmonumenten 2.0982.361  
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.3257.410  
Nierstichting 13.54915.492  
NSGK 4.6556.070  
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.2703.285  
Prinses Beatrix Spierfonds 13.62513.347  
ReumaNederland 12.66312.532