Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.4941.687  
Amnesty International 9361.026  
Diabetes Fonds  445  
Dierenbescherming 1.8841.047  
Epilepsiefonds 3.2302.697  
Fonds Gehandicaptensport 2.3412.624  
HandicapNL  579  
Hartstichting 2.0682.358  
Hersenstichting 1.2121.620  
Jantje Beton 1.1541.987  
KWF Kankerbestrijding 7.1457.325  
Leger des Heils Fondsenwerving 624605  
Longfonds 2.8143.557  
Maag Lever Darm Stichting 2.7902.362  
Nationaal Fonds Kinderhulp 9621.061  
Nationaal MS Fonds 1.2581.523  
Natuurmonumenten 526642  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.3792.053  
Nierstichting 3.0754.453  
NSGK 1.6452.690  
Prins Bernhard Cultuurfonds 161   
Prinses Beatrix Spierfonds 2.4632.403  
ReumaNederland 5.7515.761  
Rode Kruis 5.4805.272  
ZOA 3.3133.282