Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.0303.507  
Amnesty International 2.6002.067  
Diabetes Fonds 4.8664.352  
Dierenbescherming 1.323992  
EHBO vereniging Schipluiden 1.533   
Epilepsiefonds 2.4822.500  
Fonds Gehandicaptensport 1.7321.333  
HandicapNL 2.3111.572  
Hartstichting 10.06410.431  
Hersenstichting 4.2014.824  
Jantje Beton 2.6322.448  
KWF Kankerbestrijding 9.1628.586  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.4021.947  
Longfonds 4.9815.277  
Maag Lever Darm Stichting 1.5071.204  
Nationaal Fonds Kinderhulp 4381.872  
Nationaal MS Fonds 4.4294.098  
Natuurmonumenten 2.7432.450  
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.0655.097  
Nierstichting 7.1095.615  
NSGK 2.9573.936  
Oranje Fonds 2.4912.744  
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.1421.747  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.1005.092  
ReumaNederland 5.6486.539  
Roparun  1.048  
Stichting AK 1.8451.600  
ZOA 1.7342.576