Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.1263.918  
Amnesty International 2.3213.074  
Diabetes Fonds 2.5062.647  
Dierenbescherming 531438  
Epilepsiefonds 2.7192.755  
Fonds Gehandicaptensport 339702  
HandicapNL 2.3691.850  
Hartstichting 4.2084.077  
Hersenstichting 2.6932.787  
Jantje Beton 2.1582.080  
KWF Kankerbestrijding 7.2167.552  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.5222.435  
Longfonds 3.1381.426  
Maag Lever Darm Stichting 2.1952.381  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.0151.099  
Natuurmonumenten 1.678727  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.6843.454  
Nierstichting 4.6095.064  
NSGK 2.2352.113  
Prins Bernhard Cultuurfonds  120  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.1442.723  
ReumaNederland 4.1315.047  
ZOA 2.5522.858