Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 2.2373.672  
Amnesty International 2.9502.6282.766 
Bartimťus Sonneheerdt  865737 
Diabetes Fonds 9.1599.184  
Epilepsiefonds 3.6053.755  
Fonds Gehandicaptensport 1.9531.747  
HandicapNL 4.3275.028  
Hartstichting 5.6235.843  
Hersenstichting 2.5341.9403.618 
Jantje Beton 1.7502.072  
KWF Kankerbestrijding 14.37314.290  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.7232.228  
Longfonds 6.0286.090  
Maag Lever Darm Stichting 8.5538.678  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.7531.290  
Nationaal MS Fonds 8291.510  
Natuurmonumenten 9861.092  
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.1615.376  
Nierstichting 7.6906.192  
NSGK 1.8861.423  
Ontmoeting  2.0802.325 
Oranje Fonds 8162.413  
Oranje Fonds 8162.413  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.5681.484  
Prinses Beatrix Spierfonds 7.9117.943  
ReumaNederland 8.6008.306  
Rode Kruis 4.0855.0544.620 
Stichting Kindervakantie Activiteiten Beek 1.280   
Stichting Opkikker   766 
Team Stella trapt door voor Lennart   5.709 
ZOA 7.9718.027