Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 6.0696.032  
Amnesty International 2.2202.248  
Diabetes Fonds 2.2173.383  
Epilepsiefonds 7.4827.641  
Fonds Gehandicaptensport 1.2171.294  
HandicapNL 5.6384.839  
Hartstichting 10.77710.811  
Hersenstichting 3.4652.886  
Jantje Beton 1.8111.746  
KWF Kankerbestrijding 13.97312.203  
Leger des Heils Fondsenwerving 4.1544.244  
Longfonds 10.78010.413  
Maag Lever Darm Stichting 2.2361.297  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.7713.438  
Natuurmonumenten 752240  
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.6117.705  
Nierstichting 7.0615.898  
NSGK 2.3911.918  
Open Doors 564   
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.2982.706  
Prinses Beatrix Spierfonds 5.2145.453  
ReumaNederland 7.4546.957  
ZOA 7.1138.216