Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.0944.284  
Amnesty International 9431.163  
Diabetes Fonds 2.8562.776  
Dierenbescherming 2.1601.596  
Epilepsiefonds 967779  
Fonds Gehandicaptensport 379392  
HandicapNL 2.4001.126  
Hartstichting 6.4977.241  
Hersenstichting 3.3164.539  
Jantje Beton 669   
KWF Kankerbestrijding 10.5128.852  
Leger des Heils Fondsenwerving 829943  
Longfonds 4.2865.728  
Maag Lever Darm Stichting 2.0202.141  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.0001.462  
Nationaal MS Fonds 2.0721.752  
Natuurmonumenten 1.082608  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.9682.281  
Nierstichting 8.2988.601  
NSGK 3.9593.796  
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.0633.868  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.7576.900  
ReumaNederland 6.8607.346  
ZOA 1.3901.408