Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 8.52910.521  
Amnesty International 4.2183.453  
Bartimťus Sonneheerdt  1.427  
Bertimeus Sonneheerdt 251   
Diabetes Fonds 7.3545.471  
Dierenbescherming 999855  
Epilepsiefonds 3.8063.899  
Fonds Gehandicaptensport 2.7793.321  
HandicapNL 17.71216.732  
Hartstichting 13.11211.736  
Hersenstichting 10.25711.24011.009 
Jantje Beton 5.0854.036  
KWF Kankerbestrijding 22.18822.515  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.5112.683  
Longfonds 12.29612.102  
Maag Lever Darm Stichting 7.5597.075  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.9682.844  
Nationaal MS Fonds 5.0874.876  
Natuurmonumenten 1.5481.151  
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.41910.023  
Nierstichting 15.32015.249  
NSGK 1.9912.169  
Oranje Fonds  691  
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.9224.724  
Prinses Beatrix Spierfonds 9.85610.647  
ReumaNederland 18.27618.224  
ZOA 581652