Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.5801.756  
Amnesty International 529   
Diabetes Fonds 1.9161.770  
Epilepsiefonds 758783  
Fonds Gehandicaptensport 610501  
Hartstichting 2.5292.557  
Hersenstichting 1.2241.214  
Jantje Beton 1.031811  
KWF Kankerbestrijding 2.8962.724  
Leger des Heils Fondsenwerving 258901  
Longfonds 1.0591.633  
Maag Lever Darm Stichting 1.6451.697  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.6141.572  
Nationaal MS Fonds 1.4671.792  
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.8781.798  
Nierstichting 2.1842.160  
NSGK 407393  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.118850  
Prinses Beatrix Spierfonds 1.5821.834  
ReumaNederland 1.6811.616  
Rode Kruis 1.4231.431  
ZOA 930879