Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 9.23210.891  
Amnesty International 1.7621.572  
Bartimťus Sonneheerdt 1.9001.9532.057 
Diabetes Fonds 2.5891.730  
Dierenbescherming 1.2991.349  
Dorcas 1.312 1.431 
Epilepsiefonds 7.9036.839  
Fonds Gehandicaptensport 1.5302.069  
HandicapNL 5.1206.528  
Hartstichting 14.69015.037  
Hersenstichting 3.0274.544  
Jantje Beton 2.045934  
KWF Kankerbestrijding 17.73220.818  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.0962.932  
Longfonds 4.3845.528  
Maag Lever Darm Stichting 7.0346.884  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.7144.511  
Nationaal MS Fonds 2.7892.300  
Natuurmonumenten 1.1701.0711.120 
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.9687.047  
Nierstichting 12.56512.354  
NSGK 9572.760  
Open Doors   6.509 
Oranje Fonds  912  
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.6314.109  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.0715.630  
ReumaNederland 9.94711.66612.673 
Rode Kruis 7.3117.075  
World Servants 1.902   
ZOA 8.9889.306