Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 716678  
Amnesty International 4.4184.490  
Dierenbescherming 428   
Epilepsiefonds 286848  
Jantje Beton 1.252783  
KWF Kankerbestrijding 6.4115.507  
Leger des Heils Fondsenwerving 442684  
Longfonds 557647  
Nationaal Fonds Kinderhulp 112   
Nationaal MS Fonds  619  
Natuurmonumenten 443466  
Nederlandse Brandwonden Stichting  1.169  
Nierstichting 9011.025  
Prins Bernhard Cultuurfonds 604467  
ZOA 7359