Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.5321.742  
Amnesty International 1.8512.577  
Diabetes Fonds 1.1371.361  
Dierenbescherming 823733  
Epilepsiefonds 1.6861.671  
Fonds Gehandicaptensport 6571.135  
HandicapNL 2.8372.707  
Hartstichting 2.4331.851  
Hersenstichting 8282.101  
Jantje Beton 1.0731.137  
KWF Kankerbestrijding 4.2404.108  
Leger des Heils Fondsenwerving 8071.015  
Longfonds 2.0732.493  
Maag Lever Darm Stichting 2.6012.591  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.156632  
Nationaal MS Fonds 2.5872.808  
Natuurmonumenten 566465  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.6631.944  
Nierstichting 3.1342.894  
NSGK 8509  
Prins Bernhard Cultuurfonds  1.908  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.2411.500  
ReumaNederland 1.0961.042  
ZOA 2.3522.707