Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 627862  
Epilepsiefonds 355272  
Fonds Gehandicaptensport 727   
Jantje Beton 236333  
KWF Kankerbestrijding 1.3961.067  
Nationaal Fonds Kinderhulp 584600  
Nationaal MS Fonds  455  
Nederlandse Brandwonden Stichting 725899  
Nierstichting 305   
Prins Bernhard Cultuurfonds 513661  
Prinses Beatrix Spierfonds 620510  
ReumaNederland  421