Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.1203.161  
Amnesty International 819860  
Dierenbescherming 806254  
Epilepsiefonds 2.0901.844  
Fonds Gehandicaptensport 372284  
HandicapNL 1.7902.077  
Hartstichting 4.8885.162  
Hersenstichting 2.7732.882  
KWF Kankerbestrijding 9.587   
Longfonds 2.9302.781  
Maag Lever Darm Stichting 1.797772  
Nationaal Fonds Kinderhulp 7481.407  
Nationaal MS Fonds 1.8592.231  
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.6064.952  
Nierstichting 6.1636.228  
NSGK 8241.005  
Prins Bernhard Cultuurfonds 561341  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.4384.404  
ReumaNederland 4.2534.480  
Rode Kruis 11.69811.839  
ZOA 3.8874.022