Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.3965.902  
Diabetes Fonds 525421  
Dierenbescherming  331  
Epilepsiefonds 8.2028.114  
Fonds Gehandicaptensport 1.5383.849  
HandicapNL 6.7866.829  
Hartstichting 9.9609.971  
Hersenstichting 6.1786.940  
Jantje Beton 2.4292.635  
KWF Kankerbestrijding 14.82414.070  
Leger des Heils Fondsenwerving 329   
Longfonds 9.0398.444  
Maag Lever Darm Stichting 7.1144.973  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.7181.079  
Nationaal MS Fonds 2.7212.644  
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.2035.159  
Nierstichting 9.6509.639  
NSGK 1.6821.890  
Prins Bernhard Cultuurfonds 944799  
Prinses Beatrix Spierfonds 7.2687.900  
ReumaNederland 9.4369.617