Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Algemene gehandicapten organisatie Nijverdal 2.1951.716  
Alzheimer Nederland 8.2038.826  
Amnesty International 1.4462.218  
Circle of life 2.154   
Diabetes Fonds 3.7485.475  
Dierenbescherming 1.0041.569  
Epilepsiefonds 5.5885.635  
Fonds Gehandicaptensport 1.7911.830  
HandicapNL 7.4037.424  
Hartstichting 9.68810.243  
Hersenstichting 8.6799.397  
Jantje Beton 1.553891  
Jongeren 'Evangelie Gemeente Houten' 4.857   
KWF Kankerbestrijding 11.26215.471  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.6651.751  
Longfonds 10.72710.205  
Maag Lever Darm Stichting 7.7146.857  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.3223.956  
Nationaal MS Fonds 4.0353.193  
Natuurmonumenten 1.3741.351  
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.3557.081  
Nierstichting 7.3938.187  
NSGK 3.9714.539  
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.4233.400  
Prinses Beatrix Spierfonds 9.1269.178  
ReumaNederland 11.59511.196  
Rode Kruis 4.9503.911  
St. Oost-Europa 5.700   
way point 3.023   
World Servanta Nederland  2.386  
Zieken omroep midden overijssen 6.1421.991  
ZOA 6.6926.963