Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 8.8257.707  
Amnesty International 8.2148.336  
Diabetes Fonds 3.3201.403  
Epilepsiefonds 8.7909.224  
Fonds Gehandicaptensport 1.9181.555  
HandicapNL 6.9367.501  
Hartstichting 13.19413.285  
Hersenstichting 5.3426.243  
Jantje Beton 1.6961.191  
KWF Kankerbestrijding 19.75615.872  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.5222.946  
Longfonds 9.9049.677  
Maag Lever Darm Stichting 4.0372.590  
Nationaal Fonds Kinderhulp 6.16410.287  
Nationaal MS Fonds 2.8222.924  
Natuurmonumenten 463254  
Nederlandse Brandwonden Stichting 12.15411.179  
Nierstichting 12.23112.268  
NSGK 655681  
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.8333.356  
Prinses Beatrix Spierfonds 8.0677.777  
ReumaNederland 12.47411.410  
Rode Kruis 7411.172  
ZOA 1.4831.238