Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.3531.124  
Bartimťus Sonneheerdt 1.6331.4831.596 
Brassband Valerius   1.322 
Diabetes Fonds 5.0674.376  
Dierenbescherming 217121  
Epilepsiefonds 2.494954  
Fonds Gehandicaptensport 3.3662.903  
HandicapNL 846692  
Hartstichting 5.7256.739  
Hersenstichting 5.1356.0495.982 
Hulp Christenen Roemenie en Africa  6.3116.004 
Interkerkelijke Stichting EthiopiŽ-Eritrea   102.022 
Interkerkelijke stichting EthiopiŽ/Eritrea 105.783103.834  
Jantje Beton 2.2152.318  
KWF Kankerbestrijding 14.52815.114  
Leger des Heils Fondsenwerving 4.2145.471  
Longfonds 4.4321.918  
Maag Lever Darm Stichting 4.9973.645  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.3541.571  
Nationaal MS Fonds 1.1462.309  
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.3206.280  
Nierstichting 5.7466.312  
NSGK  3.874  
Ontmoeting  4.984  
Oranje Fonds  1.106  
Oranjefonds 60   
Pax Kinderhulp 2.184 2.456 
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.0243.786  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.3733.177  
ReumaNederland 3.8423.3513.097 
Rode Kruis 10.67112.451  
Stichting Woord en Daad 7.590   
Woord en Daad  7.4397.385 
ZOA 6612.614