Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.7294.337  
Amnesty International 2.5343.327  
Bartimťus Sonneheerdt  1.900  
Diabetes Fonds 5.3205.211  
Dierenbescherming 9511.279  
Epilepsiefonds 4.7304.358  
HandicapNL 1.2871.312  
Hartstichting 5.6726.410  
Hersenstichting 6.1516.2566.677 
Jantje Beton 1.6871.693  
KWF Kankerbestrijding 11.52811.384  
Leger des Heils Fondsenwerving 3.9143.637  
Longfonds 8.7908.560  
Maag Lever Darm Stichting 3.8573.318  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.7144.165  
Nationaal MS Fonds 6.3667.016  
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.3555.784  
Nierstichting 8.8058.888  
NSGK 2.0301.619  
Oranje Fonds 8511.316  
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.1253.218  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.3593.484  
ReumaNederland 7.9527.8557.823 
Stichting Vrienden van Tinca 2.4662.2892.492 
Werkgroep Dorkas Walcheren 1.034   
ZOA 8.0757.922