Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.3274.431  
Amnesty International 3.7093.460  
Diabetes Fonds 3.6873.860  
Dierenbescherming 1.6282.251  
HandicapNL 767   
Hartstichting 6.0885.537  
Hersenstichting 600964  
Jantje Beton 2.3663.855  
KWF Kankerbestrijding 17.79818.310  
Leger des Heils Fondsenwerving  685  
Longfonds 6.2474.646  
Maag Lever Darm Stichting 5.9964.247  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.9762.737  
Nationaal MS Fonds 2.8364.488  
Natuurmonumenten 946950  
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.0948.092  
Nierstichting 10.90610.700  
NSGK 1.6431.313  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.7922.002  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.0796.763  
ReumaNederland 11.58210.959  
Rode Kruis 9.65710.451  
ZOA 2.1891.781