Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.0604.557  
Amnesty International 3.2843.285  
Diabetes Fonds  385  
Dierenbescherming 3.3922.560  
Epilepsiefonds 1.9751.888  
Fonds Gehandicaptensport 1.7731.037  
HandicapNL 4.7735.721  
Hartstichting 6.8116.749  
Hersenstichting 2.8843.588  
Jantje Beton 3.6033.372  
KWF Kankerbestrijding 11.29810.344  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.2261.801  
Longfonds 3.3083.703  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.3551.623  
Nationaal MS Fonds 1.4691.950  
Natuurmonumenten 1.0941.538  
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.0214.254  
Nierstichting 5.9452.726  
NSGK 1.1372.644  
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.8053.581  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.2894.267  
ReumaNederland 6.6766.798  
ZOA 4.7833.402