Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 7.9478.539  
Amnesty International 2.4242.140  
Diabetes Fonds 8.8146.821  
Dierenbescherming 1.1121.649  
Epilepsiefonds 4.4415.060  
Fonds Gehandicaptensport 241210  
HandicapNL 3.0191.927  
Hartstichting 6.7717.927  
Hersenstichting 5.3766.328  
Jantje Beton 2.5991.777  
KWF Kankerbestrijding 14.67114.677  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.2642.559  
Longfonds 5.5835.752  
Maag Lever Darm Stichting 1.4321.200  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.0451.974  
Nationaal MS Fonds 4.3305.405  
Natuurmonumenten 660682  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.5613.571  
Nierstichting 8.4178.723  
NSGK 2.2832.875  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.173829  
Prinses Beatrix Spierfonds 5.5426.627  
ReumaNederland 7.4347.712  
ZOA 7.2997.156