Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.1394.086  
Bartimťus Sonneheerdt 785   
Dierenbescherming 1.6471.591  
Epilepsiefonds 2.2132.589  
Fonds Gehandicaptensport 8471.686  
HandicapNL 4.5773.945  
Hartstichting 7.0287.502  
Hersenstichting 2.8742.8212.899 
KWF Kankerbestrijding 8.4168.172  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.0261.652  
Longfonds 3.8353.651  
Maag Lever Darm Stichting 4.0904.332  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.7942.415  
Nationaal MS Fonds 3.1442.673  
Natuurmonumenten 603594  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.5112.4742.474 
Nierstichting 5.3855.623  
NSGK 1.9081.444  
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.0241.925  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.3993.542  
ReumaNederland 4.9954.6254.447 
Stichting Hartekind   90 
Stichting Olopikidong'oe  678844 
ZOA 2.2912.429