Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.2344.144  
Amnesty International 2.2562.186  
Diabetes Fonds 4.1424.422  
Dierenbescherming 2.4392.343  
Epilepsiefonds 5.2024.362  
Fonds Gehandicaptensport 2.0291.175  
HandicapNL 3.3383.803  
Hartstichting 6.3987.083  
Hersenstichting 4.0684.562  
Jantje Beton 470   
KWF Kankerbestrijding 10.00810.238  
Leger des Heils Fondsenwerving 789552  
Longfonds 5.1325.069  
Maag Lever Darm Stichting 3.6173.597  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.1112.388  
Nationaal MS Fonds 1.4521.640  
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.7214.667  
Nierstichting 6.8517.037  
NSGK 509433  
Oranje Fonds  1.876  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.1971.153  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.4584.090  
ReumaNederland 5.8795.491  
ZOA 5.4825.747