Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.0684.157  
Amnesty International 4.7294.848  
Diabetes Fonds 3.3233.216  
Dierenbescherming 2.4921.661  
Epilepsiefonds 3.0162.605  
Fonds Gehandicaptensport 3771.446  
HandicapNL 2.9662.977  
Hartstichting 6.6235.998  
Hersenstichting 2.6173.054  
Jantje Beton 2.2101.779  
KWF Kankerbestrijding 9.94010.368  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.7821.778  
Longfonds 4.9543.723  
Maag Lever Darm Stichting 1.424819  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.9584.784  
Nationaal MS Fonds 1.9692.436  
Natuurmonumenten 7411.042  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.5974.628  
Nierstichting 6.4356.095  
NSGK 1.7291.413  
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.5993.834  
Prinses Beatrix Spierfonds 5.5295.611  
ReumaNederland 7.3517.906  
ZOA 4.8964.280