Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 5.8376.064  
Amnesty International 4.5903.458  
Diabetes Fonds 4.7905.555  
Dierenbescherming 329   
Epilepsiefonds 1.9471.675  
Fonds Gehandicaptensport 5.1875.546  
HandicapNL 1.2211.060  
Hartstichting 8.5769.287  
Hersenstichting 6.2075.847  
Jantje Beton 766   
KWF Kankerbestrijding 14.36513.046  
Leger des Heils Fondsenwerving 5.5935.233  
Longfonds 6.6147.019  
Maag Lever Darm Stichting 7.1907.206  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.4013.063  
Nationaal MS Fonds 5.2065.555  
Natuurmonumenten 1.6281.048  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.7974.322  
Nierstichting 7.5837.627  
NSGK 2.5353.116  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.0281.579  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.7027.272  
ReumaNederland 7.3297.089  
Rode Kruis 5.8454.873  
ZOA 5.3365.614