Skip to main content
Close Menu

Landelijk

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen. 

Scroll horizontaal voor meer info
Jaar 2016201720182019
Totaal collecteopbrengst 40.187.70439.139.8121.594.4131.749
Aandeel landelijke rooster(Collecteplan-)instellingen 39.089.66838.221.6851.011.4651.749
In % van totaal 97,2797,6563,44100,00
Aandeel landelijke/regionale instellingen niet zijnde roosterinstellingen 372.751334.942244.893 
In % van totaal 0,930,8615,360,00
Aandeel lokale initiatieven 722.093583.185338.055 
In % van totaal 1,801,4921,200,00