Skip to main content
Close Menu

Omvang gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Scroll horizontaal voor meer info
  Aantal gemeenten   Bedrag per huishouden
Aantal huishoudens 2016201720182019   2016201720182019
  2.5006600 13,8914,000,000,00
2.501 5.000353400 8,898,540,000,00
5.001 7.500504900 8,738,470,000,00
7.501 10.000605700 8,508,110,000,00
10.001 12.500565900 7,507,390,000,00
12.501 15.000313200 7,577,230,000,00
15.001 17.500212000 6,966,810,000,00
17.501 20.000232400 6,536,300,000,00
20.001 22.500171500 6,706,550,000,00
22.501 1.000.000707300 4,314,250,000,00
Totaal:36936900 5,285,0700