Skip to main content
Close Menu

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum van het CBF verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie over filantropie en fondsenwerving en maakt deze informatie beschikbaar voor het publiek. Het doel is bij te dragen aan de kennis over en professionalisering van de goededoelensector.

Gebruik het zoekfilter hier onder om te zoeken naar een specifiek item.

Verrijk het Kenniscentrum met uw kennis! Heeft u zelf relevante items over filantropie en fondsenwerving die u graag wilt delen? Stuur deze dan op naar info@cbf.nl.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties. Het Kenniscentrum van het CBF verricht geen onderzoek, maar brengt publicaties over filantropie en fondsenwerving bijeen.

Zoeken binnen het kenniscentrum

Selecteer een of meerdere onderwerpen:

Scroll horizontaal voor meer info
Artikel Type Delen
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (maart 2017)

19-05-2017 - WWAV

Het gaat weer de goede kant op met het donateursvertrouwen in Nederland. Dat blijkt uit de meting over het eerste kwartaal van 2017 door het Nederlands Donateurspanel (NDP). Met name jonge gezinnen zijn positiever over goede doelen, waarbij gezondheidsfondsen het beste scoren.

Binnen het donateursvertrouwen telt vooral zwaar dat het geld goed wordt besteed.

Rapport
Moderne liefdadigheid; Working Paper nummer 25 (2017)

20-04-2017 - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR); Brink, G. van den

In Moderne liefdadigheid analyseert de auteur het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid. Daarnaast beschrijft hij hoe het in Nederland met filantropie is gesteld. Ten slotte schetst hij een aantal scenario's die voor een eventuele herschikking van publieke en private vormen van geven relevant kunnen zijn.

Overige
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (december 2016)

15-02-2017 - WWAV

In het laatste kwartaal van 2016 is het donateursvertrouwen in Nederland gestegen. Dit komt aan het eind van het jaar uit op -16.

Gedurende 2016 zagen we al vaker dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor goede doelen. Hun vertrouwen in de sector is groter dan dat van oudere doelgroepen (40+) en zij staan open om op een nieuwe, eigentijdse manier benaderd te worden. Eind 2016 blijkt dat zij verhoudingsgewijs ook meer gedoneerd hebben dan oudere doelgroepen.

Rapport
Jaarverslag CBF 2015

08-07-2016 - CBF

Rapport
Handreiking Aanpak databeveiligingsbeleid, Categorie C, norm 3.5

18-05-2018 - CBF

Een overzichtelijk stappenplan dat de leidraad kan vormen om databeveiligingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Overige
Handreiking Aanpak databeveiligingsbeleid, Categorie D, norm 3.6

18-05-2018 - CBF

Een overzichtelijk stappenplan dat de leidraad kan vormen om databeveiligingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Overige
Overige
Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen

30-01-2017 - Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, CBF, Commissie Normstelling

Convenant in het kader van de Erkenningsregeling.

Overige
Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst (2013)

24-06-2013 - Rijkoverheid; Ministeries Wonen en Rijksdienst, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie

Privacy Impact Assessment dat de Rijksoverheid vanaf 1 september 2013 standaard toepast in projecten waarin de bouw van nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden wordt voorzien.

Overige
De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (2015)

08-12-2015 - Autoriteit Persoonsgegevens

Beleidsregels voor toepassing van artikel 34a van de Wbp.

Overige