Organisatie

Het CBF bestaat uit vier afdelingen die onder leiding staan van een directeur-bestuurder: Toezicht, Financiën en Bedrijfsvoering, Communicatie en Marketing en Informatie en Kennis.

Ons team

Harmienke Kloeze
Harmienke Kloeze
directeur-bestuurder
020 - 417 00 03
Dick Koopmans
Dick Koopmans
manager toezicht
020 – 238 91 13
Diana Dekker
Diana Dekker
manager communicatie en marketing
020 – 238 91 22
Harriët Sterenborg
Harriët Sterenborg
manager financiën en bedrijfsvoering
020 – 238 91 26
Gerjob Lootens
Gerjob Lootens
manager Informatie en Kennis
020 – 238 91 19
Micky Bictorina
Micky Bictorina
secretaresse
020 – 238 91 10
Jacqueline Broek
Jacqueline Broek
senior auditor
020 – 238 91 29
Gabriëlle Gerlach
Gabriëlle Gerlach
Vraagbaak Reactief Toezicht & Auditor
020 - 238 91 36
Peilé Hu
Peilé Hu
senior auditor
020 – 238 91 23
Marieke van Meerten
Marieke van Meerten
auditor
020 - 238 91 21
Anton Meijer
Anton Meijer
senior auditor
020 – 238 91 16
Rita Meijer
Rita Meijer
auditor
020 – 238 91 17
Nita Melessen
Nita Melessen
auditor
020 - 238 91 33
Angelina Pimenta da Silva
Angelina Pimenta da Silva
directiesecretaresse
020 – 238 91 11
Anouk van der Pas
Anouk van der Pas
Medewerker Communicatie en Publiciteit
020 - 238 91 37
Diederik van der Plas
Diederik van der Plas
data-analist
020 – 238 91 18
Cees Toor
Cees Toor
externe relaties & senior auditor
020 – 238 91 14
Boris Uiterdijk
Boris Uiterdijk
auditor
020 – 238 91 20
Liesbeth Vente
Liesbeth Vente
senior auditor
020 - 238 91 24
Hidde Wijga
Hidde Wijga
auditor
020 – 238 91 30
Astrid Witjes
Astrid Witjes
medewerker informatie en kennis
020 - 238 91 25

Er is een bezwaaradviescommissie die het CBF adviseert inzake de te nemen beslissing op een bezwaarschrift.

Wanneer een klacht wordt ingediend over het CBF kan de directeur-bestuurder de behandeling van de klacht opdragen aan een medewerker of een commissie.

Tevens is er door de directeur-bestuurder een functionaris aangesteld om de informatie te behandelen die door de informatieverstrekker is aangeleverd.

Het CBF laat zich controleren en adviseren door de raad van toezicht, die uit minimaal vijf leden bestaat. Zij hebben allen een verschillende expertise die past bij de ontwikkeling die het CBF doormaakt. De raad van toezicht is niet alleen toezichthouder, maar vervult ook de rol van werkgever, adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht kent drie commissies:
De auditcommissie houdt toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, toezicht op naleving van gedragscodes en toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling.
De HR-commissie houdt zich bezig met de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder en het benoemingsbeleid van zowel de raad van toezicht als de directeur-bestuurder.
De Commissie Complexe Dossiers die de directeur-bestuurder (op verzoek) adviseert inzake ingewikkelde toetsingsbesluiten.

Tevens benoemt de raad van toezicht het College van Beroep.

Er zijn drie externe organen. Het college van beroep oordeelt over geschillen waar het CBF bij betrokken is. De stuurgroep Erkenningsstelsel bestaat uit het CBF, de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de Commissie Normstelling. In deze stuurgroep werken de partijen samen en maken ze afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid. De Commissie Normstelling stelt sinds 2017 de criteria vast waar Erkende Goede Doelen aan moeten voldoen.

In het organogram hieronder staan de organisatiestructuur en externe organen weergegeven:

college van beroep
De heer prof. dr. M.N. Hoogendoorn, RA, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner van Ernst & Young Accountants
Mevrouw mr. C.C. Meijer, raadsheer Ondernemingskamer bij het Hof Amsterdam
De heer drs. G.E.W. Prick, oud-burgemeester gemeenten Groesbeek, Maasdriel

raad van toezicht
De heer A.P.R. (Noud) van Rooij (voorzitter), voormalig directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem (voorzitter Commissie Complexe Dossiers, lid HR-commissie)
De heer R. (Roland) van Benthem RA; burgemeester gemeente Eemnes (lid auditcommissie)
De heer M.H. (Maurits) Blok, directeur Data Center Public Affairs Google Europe (lid Commissie Complexe Dossiers)
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt (lid HR-commissie, lid Commissie Complexe Dossiers)
De heer drs. A.A. (Louis) van Vliet RA RO, eigenaar Proviad Consultancy (lid auditcommissie)

Beloningsbeleid

Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging van het CBF, middellijk noch onmiddellijk. Ook worden aan hen geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

Voor de hoogte van het salaris van de directeur-bestuurder volgt het CBF de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties.
Voor de medewerkers van het CBF geldt het CBF-personeelshandboek, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn beschreven.