Organisatie

Het CBF bestaat uit vier afdelingen die onder leiding staan van een directeur-bestuurder: Toezicht, Financiën en Bedrijfsvoering, Communicatie en Marketing en Informatie en Kennis.

Ons team

H. (Harmienke) Kloeze
H. (Harmienke) Kloeze
directeur-bestuurder
020 - 417 00 03
D. (Dick) Koopmans
D. (Dick) Koopmans
manager toezicht
020 – 238 91 13
D. (Diana) Dekker
D. (Diana) Dekker
manager communicatie en marketing
020 – 238 91 22
H. (Harriët) Sterenborg
H. (Harriët) Sterenborg
manager financiën en bedrijfsvoering
020 – 238 91 26
M.P. (Micky) Bictorina
M.P. (Micky) Bictorina
secretaresse
020 – 238 91 10
J. (Jacqueline) Broek
J. (Jacqueline) Broek
senior auditor
020 – 238 91 29
K. (Krista) Cornelis
K. (Krista) Cornelis
medewerker communicatie en publiciteit
020 – 238 91 28
E.J. (Gerjob) Lootens
E.J. (Gerjob) Lootens
senior auditor
020 – 238 91 19
A.H.J. (Anton) Meijer
A.H.J. (Anton) Meijer
senior auditor
020 – 238 91 16
G.M. (Rita) Meijer
G.M. (Rita) Meijer
auditor
020 – 238 91 17
A.M.T. (Angelina) Pimenta da Silva
A.M.T. (Angelina) Pimenta da Silva
directiesecretaresse
020 – 238 91 11
D.M. (Diederik) van der Plas
D.M. (Diederik) van der Plas
data-analist
020 – 238 91 18
C.G. (Cees) Toor
C.G. (Cees) Toor
senior auditor
020 – 238 91 14
B.M. (Boris) Uiterdijk
B.M. (Boris) Uiterdijk
auditor
020 – 238 91 20
H.J. (Hidde) Wijga
H.J. (Hidde) Wijga
auditor
020 – 238 91 30
M.J. (Map) van der Wilden
M.J. (Map) van der Wilden
klachtenfunctionaris Erkende Goede Doelen en senior relatiebeheerder
020 – 238 91 23
A. (Astrid) Witjes
A. (Astrid) Witjes
medewerker informatie en kennis
020 - 238 91 25

Daarnaast zijn er twee interne commissies: de klachten- en bezwaarcommissie. Deze commissies behandelen klachten en bezwaren die binnenkomen over goededoelenorganisaties en onszelf.

Het CBF laat zich controleren en adviseren door de raad van toezicht, die uit zes leden bestaat. Zij hebben allen een verschillende expertise die past bij de ontwikkeling die het CBF doormaakt. De raad van toezicht is niet alleen toezichthouder, maar vervult ook de rol van werkgever, adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

Daarnaast zijn er drie externe organen. Het college van beroep oordeelt over geschillen waar het CBF bij betrokken is. De stuurgroep Erkenningsstelsel bestaat uit het CBF, de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland en de Commissie Normstelling. In deze stuurgroep werken de partijen samen en maken ze afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid. De Commissie Normstelling stelt sinds 2017 de criteria vast waar Erkende Goede Doelen aan moeten voldoen.

In het organogram hieronder staan de organisatiestructuur en externe organen weergegeven:

Organogram CBF

college van beroep
De heer mr. H.P.C. van Dijk, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag
De heer prof. dr. M.N. Hoogendoorn, RA, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner van Ernst & Young Accountants
De heer drs. G.E.W. Prick, oud-burgemeester gemeenten Groesbeek, Maasdriel


raad van toezicht
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur
De heer M.H. (Maurits) Blok, directeur communicatie IBM Benelux
De heer P.J. (Pieter) Heiliegers, burgemeester gemeente Uithoorn (lid Auditcommissie)
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt
De heer A.P.R. (Noud) van Rooij, voormalig directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem
De heer drs. A.A. (Louis) van Vliet RA RO, eigenaar Proviad Consultancy (lid Auditcommissie)


Commissie complexe dossiers
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur
De heer M.H. (Maurits) Blok, directeur communicatie IBM Benelux
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt
De heer A.P.R. (Noud) van Rooij, voormalig directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.