Organisatie

Het CBF bestaat uit vier afdelingen die onder leiding staan van een directeur-bestuurder: Toezicht, Financiën en Bedrijfsvoering, Communicatie en Marketing en Informatie en Kennis.

Ons team

Harmienke Kloeze
Harmienke Kloeze
directeur-bestuurder
020 - 417 00 03
Dick Koopmans
Dick Koopmans
manager toezicht
020 – 238 91 13
Diana Dekker
Diana Dekker
manager communicatie en marketing
020 – 238 91 22
Harriët Sterenborg
Harriët Sterenborg
manager financiën en bedrijfsvoering
020 – 238 91 26
Micky Bictorina
Micky Bictorina
secretaresse
020 – 238 91 10
Jacqueline Broek
Jacqueline Broek
senior auditor
020 – 238 91 29
Krista Cornelis
Krista Cornelis
medewerker communicatie en publiciteit
020 – 238 91 28
Gerjob Lootens
Gerjob Lootens
impact en innovatie
020 – 238 91 19
Marieke van Meerten
Marieke van Meerten
auditor
020 - 238 91 21
Anton Meijer
Anton Meijer
senior auditor
020 – 238 91 16
Rita Meijer
Rita Meijer
auditor
020 – 238 91 17
Angelina Pimenta da Silva
Angelina Pimenta da Silva
directiesecretaresse
020 – 238 91 11
Diederik van der Plas
Diederik van der Plas
data-analist
020 – 238 91 18
Cees Toor
Cees Toor
senior auditor
020 – 238 91 14
Boris Uiterdijk
Boris Uiterdijk
auditor
020 – 238 91 20
Liesbeth Vente
Liesbeth Vente
senior auditor
020 - 238 91 64
Hidde Wijga
Hidde Wijga
auditor
020 – 238 91 30
Map van der Wilden
Map van der Wilden
klachtenfunctionaris Erkende Goede Doelen en senior relatiebeheerder
020 – 238 91 23
Astrid Witjes
Astrid Witjes
medewerker informatie en kennis
020 - 238 91 25
Romy van der Zaag
Romy van der Zaag
Stagiaire Communictie

Daarnaast zijn er twee interne commissies: de klachten- en bezwaarcommissie. Deze commissies behandelen klachten en bezwaren die binnenkomen over goededoelenorganisaties en onszelf.

Het CBF laat zich controleren en adviseren door de raad van toezicht, die uit zes leden bestaat. Zij hebben allen een verschillende expertise die past bij de ontwikkeling die het CBF doormaakt. De raad van toezicht is niet alleen toezichthouder, maar vervult ook de rol van werkgever, adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

Daarnaast zijn er drie externe organen. Het college van beroep oordeelt over geschillen waar het CBF bij betrokken is. De stuurgroep Erkenningsstelsel bestaat uit het CBF, de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland en de Commissie Normstelling. In deze stuurgroep werken de partijen samen en maken ze afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid. De Commissie Normstelling stelt sinds 2017 de criteria vast waar Erkende Goede Doelen aan moeten voldoen.

In het organogram hieronder staan de organisatiestructuur en externe organen weergegeven:

Organogram CBF

college van beroep
De heer mr. H.P.C. van Dijk, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag
De heer prof. dr. M.N. Hoogendoorn, RA, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner van Ernst & Young Accountants
De heer drs. G.E.W. Prick, oud-burgemeester gemeenten Groesbeek, Maasdriel


raad van toezicht
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur
De heer M.H. (Maurits) Blok, directeur communicatie IBM Benelux
De heer P.J. (Pieter) Heiliegers, burgemeester gemeente Uithoorn (lid Auditcommissie)
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt
De heer A.P.R. (Noud) van Rooij, voormalig directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem
De heer drs. A.A. (Louis) van Vliet RA RO, eigenaar Proviad Consultancy (lid Auditcommissie)


Commissie complexe dossiers
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur
De heer M.H. (Maurits) Blok, directeur communicatie IBM Benelux
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt
De heer A.P.R. (Noud) van Rooij, voormalig directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.