Skip to main content
Close Menu

Erkenning

De Filantropische Keten
Waar gaan de normen over? 

De normen gaan niet langer enkel over fondsenwerving en/of kostenpercentages. Goededoelenorganisaties doen veel meer en alle te onderscheiden aspecten hangen binnen organisaties met elkaar samen. Daarnaast staat elke organisatie ook weer in een context en ook die context is van belang voor de organisatie. In het nieuwe, bredere toezicht gaan we uit van de filantropische keten. Die bestaat uit zeven onderdelen en geeft weer op welke onderdelen organisaties volgens de nieuwe normen getoetst moeten worden en hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Hieronder volgt onder Punten van beoordeling een toelichting per onderdeel. Van belang is om op te merken dat de grootte van een organisatie bepaalt welke normen precies van toepassing zijn op de organisatie. Onderstaande is een indicatie op hoofdlijnen, er kan van uw organisatie minder, maar ook meer gevraagd worden.

Voor wie?

Alle goede doelen die een beroep doen op financiŽle steun van het publiek, komen in principe in aanmerking voor een erkenning. De term Ďpubliekí wordt breed opgevat en bevat zowel individuen als bedrijven, loterijen en vermogensfondsen.

Ook andere filantropische organisaties kunnen aan de erkenningsregeling meedoen.

Het toezicht en de normen waar het toezicht betrekking op heeft, zijn gedifferentieerd naar grootte. Er worden vier categorieŽn organisaties onderscheiden, op basis van de totale som der baten:
plaatje differentiatie
De grootte is bij de indeling leidend, daarnaast kan de toezichthouder eventueel ook kijken naar zaken als aantal fteís, aantal vrijwilligers, aantal donateurs, doelstelling en fondsenwerving.

Ook organisaties die recent zijn gestart, kunnen in aanmerking komen voor erkenning. Het CBF gaat bij deze organisaties nauwgezet na of de organisatie, het beleidsplan, de governance en de financiŽle onderbouwing van de plannen de nodige garantie bieden. Op die elementen waarop nieuwe organisaties redelijkerwijs niet aan de normen kunnen voldoen maakt het CBF heldere afspraken over wanneer organisaties aan die normen moeten voldoen.