Skip to main content
Close Menu

Erkenning

De Filantropische Keten
Waar gaan de normen over? 

De normen gaan niet langer enkel over fondsenwerving en/of kostenpercentages. Goededoelenorganisaties doen veel meer en alle te onderscheiden aspecten hangen binnen organisaties met elkaar samen. Daarnaast staat elke organisatie ook weer in een context en ook die context is van belang voor de organisatie. In het nieuwe, bredere toezicht gaan we uit van de filantropische keten. Die bestaat uit zeven onderdelen en geeft weer op welke onderdelen organisaties volgens de nieuwe normen getoetst moeten worden en hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Hieronder volgt onder Punten van beoordeling een toelichting per onderdeel. Van belang is om op te merken dat de grootte van een organisatie bepaalt welke normen precies van toepassing zijn op de organisatie. Onderstaande is een indicatie op hoofdlijnen, er kan van uw organisatie minder, maar ook meer gevraagd worden.

Organisaties met totale baten tot 500.000 euro kunnen via deze aanvraagmodule een erkenning aanvragen. Grotere organisaties, met totale baten van meer meer dan 500.000 euro adviseren we eerst contact op te nemen met het CBF via 020 - 417 00 03. Dan wordt er een kennismakingsgesprek met u ingepland waarin we het proces samen doorspreken en waarin u vragen kunt stellen. De aanvraagmodule is niet voor deze grotere organisaties bestemd.

Demoversie
Als u benieuwd bent naar hoe de aanvraagmodule werkt, maar nog niet direct een aanvraag wil indienen, dan kunt u gebruik maken van de demoversie. U krijgt toegang tot de demoversie op de inlogpagina van de aanvraagmodule.

Let op: wilt u een erkenning aanvragen, dan moet u een nieuwe (echte) aanvraag indienen, dit kan niet met de demoversie.

Aanvraagmodule
De aanvraagmodule bestaat uit een vragenlijst met verschillende onderdelen:

 1. Contactgegevens
 2. Kenmerken van uw organisatie (doelstelling, aantal vrijwilligers, donateurs, bestuurders)
 3. Vragen over uw organisatie (activiteiten, beleid en bestuur, resultaten, openbaarmaking informatie)
 4. Reflectievragen over in de organisatie aanwezige kennis
 5. Tot slot vraagt de module u om enkele documenten aan uw aanvraag toe te voegen
  1. Jaarverslaggeving afgelopen boekjaar
  2. Meest recente beleidsplan
  3. Begroting voor komend boekjaar (niet verplicht)
  4. Statuten (niet verplicht)

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 2 uur in beslag. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan. Om op een later tijdstip verder te gaan met invullen, logt u opnieuw in met het toegestuurde wachtwoord en het door u gebruikte e-mailadres. Mocht u vragen hebben over de vragenlijst, dan vindt u de antwoorden wellicht in de veelgestelde vragen. Ook kunt u de helpdesk bellen, die tijdens kantoortijden geopend is. De helpdesk is te bereiken op het telefoonnummer 020 Ė 417 00 03.

Wat zijn de kosten voor een erkenning? 

Wij vragen u voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst om een deel van de financiŽle bijdrage voor de erkenning alvast te voldoen. De bijdrage is afhankelijk van de gemiddelde totale baten van uw organisatie. Voor organisaties in categorie A met gemiddelde totale baten onder de 100.000 euro kost een erkenning Ä 250. Voor organisaties in categorie B met gemiddelde totale baten tussen de 100.000 en 500.000 euro kost de erkenning Ä 500.

Organisaties met gemiddelde totale baten van meer dan 500.000 euro kunnen voor het doen van een aanvraag een afspraak maken bij de helpdesk van het CBF. Het tarief bestaat voor deze organisaties uit twee componenten. Zie daarvoor het tabblad Tarieven.

Meer informatie over de tarieven vindt u hier.  

Toetsing en besluit tot erkenning? 

Nadat u de verplichte delen van de vragenlijst hebt ingevuld, nemen wij binnen twee weken contact met u op om een telefonische afspraak te maken waarop we de door u ingediende informatie en de beoordeling ervan met u bespreken. Na deze bespreking nemen we een besluit over de erkenning van uw organisatie. Bij een positief besluit ontvangt u een overeenkomst, het certificaat, mag u het beeldmerk gebruiken en wordt uw organisatie opgenomen in het register voor erkende goededoelenorganisaties.