Skip to main content
Close Menu

Erkenning

De Filantropische Keten
Waar gaan de normen over? 

De normen gaan niet langer enkel over fondsenwerving en/of kostenpercentages. Goededoelenorganisaties doen veel meer en alle te onderscheiden aspecten hangen binnen organisaties met elkaar samen. Daarnaast staat elke organisatie ook weer in een context en ook die context is van belang voor de organisatie. In het nieuwe, bredere toezicht gaan we uit van de filantropische keten. Die bestaat uit zeven onderdelen en geeft weer op welke onderdelen organisaties volgens de nieuwe normen getoetst moeten worden en hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Hieronder volgt onder Punten van beoordeling een toelichting per onderdeel. Van belang is om op te merken dat de grootte van een organisatie bepaalt welke normen precies van toepassing zijn op de organisatie. Onderstaande is een indicatie op hoofdlijnen, er kan van uw organisatie minder, maar ook meer gevraagd worden.