Skip to main content
Close Menu

Erkenning

De Filantropische Keten
Waar gaan de normen over? 

De normen gaan niet langer enkel over fondsenwerving en/of kostenpercentages. Goededoelenorganisaties doen veel meer en alle te onderscheiden aspecten hangen binnen organisaties met elkaar samen. Daarnaast staat elke organisatie ook weer in een context en ook die context is van belang voor de organisatie. In het nieuwe, bredere toezicht gaan we uit van de filantropische keten. Die bestaat uit zeven onderdelen en geeft weer op welke onderdelen organisaties volgens de nieuwe normen getoetst moeten worden en hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Hieronder volgt onder Punten van beoordeling een toelichting per onderdeel. Van belang is om op te merken dat de grootte van een organisatie bepaalt welke normen precies van toepassing zijn op de organisatie. Onderstaande is een indicatie op hoofdlijnen, er kan van uw organisatie minder, maar ook meer gevraagd worden.

De tarieven zijn afhankelijk van de categorie waar een organisatie in valt. Een uitleg over de verschillende categorieŽn is te vinden onder het tabblad 'Criteria'.

Een organisatie die de erkenning voor het eerst aanvraagt, betaalt volgens de volgende tabel:

Toetsingscategorie Schaalindeling totale baten (in euroís) Tarief initiŽle toetsing (in euroís)
A          0 <  100.000 250
B 100.000 <   500.000 500
C 500.000 < 2.000.000 3.000
D 2.000.000 of hoger 3.500

 

Twee componenten

Is een organisatie eenmaal erkend, dan bestaat het tarief dat de organisatie jaarlijks betaalt uit twee componenten.

Component 1 is gebaseerd op de totale baten van de organisatie conform de nieuwe RJ 650 (ingang boekjaar 2017).

De indeling is als volgt:

Toetsingscategorie Schaalindeling totale baten (in euroís) Component 1 (in euroís)
A          0 <  100.000 250
B 100.000 <   500.000 500
C 500.000 < 2.000.000 2.000
D 2.000.000 of hoger 2.500

 

Het relatief grote verschil in bijdrage tussen categorie B en C markeert de overgang van Ďsolidariteit krijgení naar Ďsolidariteit gevení. Bovendien is de normenset waaraan een organisatie wordt getoetst substantieel zwaarder, vandaar dat het tarief voor categorie C aanzienlijk hoger is dan van categorie B.

Component 2 is gebaseerd op de wervingsbaten en is alleen van toepassing op organisaties die vallen in de categorieŽn C en D.

Component 2 wordt bepaald door de hoogte van de opbrengsten uit fondsenwerving en betreft, aansluitend op de RJ 650, de som van de volgende baten:

  • Baten van particulieren
  • Baten van bedrijven
  • Baten van overige organisaties zonder winststreven (waaronder vermogensfondsen)
  • Baten van loterijorganisaties.
Totale baten fondsenwerving van particulieren, bedrijfsleven, overige organisaties zonder winststreven en loterijorganisaties (in euroís) Component 2 (in euroís)
         0 < 450.000 0
   450.000 < 1.125.000 1.000
1.125.000 < 2.250.000 2.000
2.250.000 < 4.500.000 3.100
  4.500.000 < 11.350.000 4.200
 11.350.000 < 22.700.000 6.800
22.700.000 of hoger 9.500

 

Voor een gedetailleerde uitleg van de tariefstructuur voor erkende organisaties kunt u dit document lezen.