Skip to main content
Close Menu

Alle goede doelen die een beroep doen op financiŽle steun van het publiek, komen in principe in aanmerking voor een erkenning. De term Ďpubliekí wordt breed opgevat en bevat zowel individuen als bedrijven, loterijen en vermogensfondsen.
Ook andere filantropische organisaties kunnen aan de erkenningsregeling meedoen.
Het toezicht en de normen waar het toezicht betrekking op heeft, zijn gedifferentieerd naar grootte. Er worden vier categorieŽn organisaties onderscheiden, op basis van de totale som der baten:

De grootte is bij de indeling leidend, daarnaast kan de toezichthouder eventueel ook kijken naar zaken als aantal fteís, aantal vrijwilligers, aantal donateurs, doelstelling en fondsenwerving.
Ook organisaties die recent zijn gestart, kunnen in aanmerking komen voor erkenning. Het CBF gaat bij deze organisaties nauwgezet na of de organisatie, het beleidsplan, de governance en de financiŽle onderbouwing van de plannen de nodige garantie bieden. Op die elementen waarop nieuwe organisaties redelijkerwijs niet aan de normen kunnen voldoen maakt het CBF heldere afspraken over wanneer organisaties aan die normen moeten voldoen.