Skip to main content
Close Menu

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Een instelling kan alleen de ANBI-status krijgen van de Belastingdienst als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs vallen hier buiten. Zij kunnen wel een andere status aanvragen bij de Belastingdienst: de SBBI.

CBF-erkend

Een ANBI-status, wordt niet verstrekt door het CBF, maar door de Belastingdienst. Het CBF beoordeelt de betrouwbaarheid van goede doelen en biedt onafhankelijke informatie over goede doelen. Daarnaast houdt het CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Alle goede doelen kunnen in principe door het CBF erkend worden.

Voor meer informatie over de CBF-erkenning neem gerust contact op.