Skip to main content
Close Menu

Collecterooster

Het CBF stelt jaarlijks een collecterooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een collecteweek wordt toegewezen.

Dit collecterooster is gemaakt om er voor te zorgen dat mensen niet vaker dan één keer per week een collectant aan de deur kunnen krijgen. Het CBF houdt ook alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. In de collecteroosters per gemeente kunt u de opbrengsten vinden.

Klik op de volgende link voor meer informatie over het collecterooster in uw gemeente.