Skip to main content
Close Menu

Erkenning goede doelen

Het CBF houdt al sinds 1925 toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen. Een goed doel kan een erkenning voor goede doelen aanvragen bij het CBF. De erkenning  is ook bereikbaar voor startende organisaties. U kunt zien of een goed doel CBF-erkend is aan het logo op het briefpapier,  de collectebus, de website en natuurlijk in het Register goede doelen op deze website.

De goede doelen erkenning van het CBF houdt in dat een organisatie aan strenge eisen voldoet. Het CBF beoordeelt onder andere het bestuur en hun beleid, evenals de manier van fondsenwerving en de besteding van de middelen.

Klik op de volgende link voor meer informatie over het aanvragen van een goede doelen erkenning.