Skip to main content
Close Menu

Geld inzamelen

Voor elk goed doel is het van belang om geld in te zamelen om zo de doelen te realiseren. U moet zich echter aan een aantal regels houden als u geld gaat inzamelen.

Roosters

Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster met daarop de 26 vaststaande collecten per jaar. Daarnaast vindt u hier ook een collecterooster per gemeente. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de geld- inzamelperiodes in de vrije periodes. Het CBF vult het landelijke rooster in, maar weet niet welke gemeente aan welke organisatie een vergunning verleent voor de vrije periodes. Gemeenten hebben de mogelijkheid de lokale collectes zelf in te vullen.

Geld inzamelen in de openbare ruimte

Voor het inzamelen van geld in de openbare ruimte is een vergunning nodig van de gemeente als de gemeente dat in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft opgenomen. Zoek per gemeente uit of er een vergunning verplicht is indien u geld wilt inzamelen.