Skip to main content
Close Menu

Campagne Geef Gerust

Op 19 oktober 2017 ging de landelijke publiekscampagne 'Geef gerust aan een Erkend Goed Doel' van start. De campagne speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden. 

Kernboodschap van de campagne is dat je als donateur gerust kunt geven aan een Erkend Goed Doel. Zij voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er daarom van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

Waar kom je ons tegen?

De campagne bestaat uit radiospots en een online campagne, ook op Facebook. Centrale spil is de website geefgerust.nl. De campagne zie je ook terug in de communicatiemiddelen van Erkende Goede Doelen. Met de campagne laten we als sector zien dat we werk maken van een transparante en professionele sector. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen in goede doelen.

Initiatiefnemers

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen NederlandNederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Meer weten? Ga naar geefgerust.nl