Vrouwen goed vertegenwoordigd in de top

27 mei 2020


Met 41% vrouwen in een directiefunctie ligt het aandeel van vrouwen met een directiefunctie beduidend hoger dan in het bedrijfsleven, waar slechts 15% van de directieleden vrouw is. Bij de overheid ligt het aandeel vrouwen in de directie op 34% (cijfers CBF 2018, vergelijking CPB 2019).Salariskloof tussen mannen en vrouwen bij goed doelen
In december 2019 is het jaarlijkse Nationale Salaris Onderzoek gepresenteerd door Intermediair. Hieruit blijkt dat er nog steeds een aanzienlijke salariskloof is tussen mannen en vrouwen: op WO-niveau verdienen mannen per jaar gemiddeld 12.000 euro meer dan vrouwen. De fondsenwervende organisaties doen het een stuk beter dan het landelijke gemiddelde met een verschil in salaris tussen mannen en vrouwen op directieniveau van 7.112 euro.

Bekijk nog meer blogs en artikelen die je meer informatie geven over de goededoelensector. 

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.