Gezamenlijk Actieplan Integriteit

19 februari 2019
Gezamenlijk Actieplan Integriteit

In het voorjaar van 2018 hebben diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF het Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties.

Verschillende opbrengsten en leerervaringen uit het Gezamenlijk Actieplan Integriteit zijn gebundeld in het online magazine Integriteit.

Het magazine biedt ervaringen en handreikingen.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.