Donateurspanel: donateursvertrouwen ongekend hoog, veel onduidelijkheden privacywet

23 juli 2019

Nooit eerder was het donateursvertrouwen zo hoog als afgelopen kwartaal, namelijk -5. Dit cijfer is indicatief voor het geefklimaat en de geefbereidheid in Nederland en wordt ieder kwartaal gepeild onder het Nederlandse Donateurspanel. Het panel werd tevens gevraagd naar hun mening over hun privacy in relatie met goede doelen. Een jaar na invoering van de AVG blijkt dat veel consumenten nog altijd niet weten hoe goede doelen die zij steunen aan hun gegevens komen en welke gegevens van hen bij deze partijen bekend zijn. Bij ‘koude’ benadering door goede doelen die zij niet steunen is dit zelfs een overgrote meerderheid. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over hoe zij zich kunnen uitschrijven.

Donateursvertrouwen
Sinds 2005 meten marketingbureau WWAV en CBF, Toezichthouder Goede Doelen, ieder kwartaal het donateursvertrouwen in Nederland. Nooit eerder was dit zo hoog: het eerdere hoogtepunt lag op -6 in 2007. Dit is des te opmerkelijk aangezien het consumentenvertrouwen – het vertrouwen van consumenten in het economisch klimaat – afgelopen zes maanden sterk is gedaald. Eerder volgde het donateursvertrouwen duidelijk trouw de schommelingen die het consumentenvertrouwen liet zien. Nu lijken ze zich voor het eerst los van elkaar te bewegen.

Grafiek donateursvertrouwen

Figuur 1: Donateurs- en consumentenvertrouwen in Nederland

Privacy en goede doelen
Sinds de ingang van de AVG (iets meer dan een jaar geleden) moeten organisaties duidelijk aangeven waarom bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd, waar deze voor gebruikt gaan worden en hoe deze worden verwerkt. Dat geldt ook voor goede doelen. Het panel werd gevraagd naar hun mening en ervaringen wat betreft privacy bij goede doelen.

Contact over persoonsgegevens
Het merendeel heeft het afgelopen jaar niet actief contact opgenomen met een goed doel over hun persoonsgegevens (87%). Doen zij dit wel, dan is dit meestal een verzoek om gegevens te verwijderen. Toch is dit slechts een klein percentage (6%). Er worden haast geen klachten ingediend omtrent persoonsgegevens; slechts 1,5% van het panel geeft aan dit te hebben gedaan.

Herkomst gegevens
Uit de peiling blijkt verder dat voor veel respondenten onduidelijk is hoe goede doelen aan hun gegevens komen (55% bij doelen die zij steunen, 87% bij die zij niet steunen). Dit is opmerkelijk aangezien goede doelen bij ‘koude’ benadering tegenwoordig verplicht zijn om te melden waarom een persoon wordt benaderd en waar de gegevens vandaan komen.

Bewaarde gegevens en recht van verzet
Veel respondenten weten niet over welke persoonsgegevens goede doelen beschikken (72% bij doelen die zij steunen, 90% bij die zij niet steunen). Ook weten zij niet hoe zij zich kunnen beroepen op het recht van verzet (60% bij doelen die zij steunen, 75% bij die zij niet steunen). Dankzij dit recht kan een consument voorkomen dat een bedrijf nogmaals contact zoekt en moet het bedrijf ook de gegevens uit hun bestand verwijderen.

Bekijk hier het volledige rapport

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.