Skip to main content
Close Menu

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum van het CBF verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie over filantropie en fondsenwerving en maakt deze informatie beschikbaar voor het publiek. Het doel is bij te dragen aan de kennis over en professionalisering van de goededoelensector.

Gebruik het zoekfilter hier onder om te zoeken naar een specifiek item.

Verrijk het Kenniscentrum met uw kennis! Heeft u zelf relevante items over filantropie en fondsenwerving die u graag wilt delen? Stuur deze dan op naar info@cbf.nl.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties. Het Kenniscentrum van het CBF verricht geen onderzoek, maar brengt publicaties over filantropie en fondsenwerving bijeen.

Zoeken binnen het kenniscentrum

Selecteer een of meerdere onderwerpen:

Scroll horizontaal voor meer info
Artikel Type Delen
SDG Booster (2017)

20-11-2017 - PwC

Deze publicatie in het kader van de SDG Booster van PwC wil het geluid rond Sustainable Development Goals (SDGís) versterken. De SDGís, die betrekking hebben op de meest urgente problemen in de wereld, zijn ruim twee jaar geleden vastgesteld door de VN. De SDGís doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om bij te dragen aan de realisatie van de doelen.

Deze SDG Booster biedt een inventarisatie, een stand van zaken van hoe verschillende sectoren omgaan met de SDG's, wat goed gaat en wat beter kan.

Rapport
Normen Erkenningsregeling A-D

01-12-2017 - Commissie Normstelling

Normen voor de categorieŽn A tot en met D. Vastgesteld door de Commissie Normstelling.

Versie 1 december 2017.

Overige
Reglement en bijlagen CBF-erkenning, versie 29 november 2017

01-12-2017 - CBF

Reglement en bijlagen, inclusief de normen. Versie 29 november 2017.

Overige
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (september 2017)

17-11-2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen is de afgelopen maanden stabiel gebleven en staat nog steeds op -7.
Hetzelfde geldt trouwens voor het consumentenvertrouwen, dat op 23 bleef staan.

Er werd in deze editie gevraagd of men goede doelen volgt op sociale media en hoe mensen de uitingen van goede doelen daar waarderen. Ook werd er gevraagd naar controle op goede doelen. Ongeveer de helft van de respondenten denkt wel dat deze controles bestaan, maar is hier niet zeker van.

Rapport
Jaaroverzicht CBF 2016

28-09-2017 - CBF

Rapport
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (juni 2017)

03-08-2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen zit nog steeds in de lift. Weliswaar is de stijging in het tweede kwartaal minder spectaculair dan in de eerste maanden van 2017, maar met een verschuiving van -9 naar -7 komt het nulpunt steeds meer in zicht.

Daarnaast geeft deze NDP-meting informatie over mobiel doneren en over het geefgedrag tijdens de Giro555-actie voor de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, SomaliŽ en Jemen.

Rapport
Jaarverslag CBF 2016

20-06-2017 - CBF

Rapport
Statuten CBF

16-11-2016 - CBF

Statutenwijziging november 2016

Overige
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (maart 2017)

19-05-2017 - WWAV

Het gaat weer de goede kant op met het donateursvertrouwen in Nederland. Dat blijkt uit de meting over het eerste kwartaal van 2017 door het Nederlands Donateurspanel (NDP). Met name jonge gezinnen zijn positiever over goede doelen, waarbij gezondheidsfondsen het beste scoren.

Binnen het donateursvertrouwen telt vooral zwaar dat het geld goed wordt besteed.

Rapport
Moderne liefdadigheid; Working Paper nummer 25 (2017)

20-04-2017 - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR); Brink, G. van den

In Moderne liefdadigheid analyseert de auteur het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid. Daarnaast beschrijft hij hoe het in Nederland met filantropie is gesteld. Ten slotte schetst hij een aantal scenario's die voor een eventuele herschikking van publieke en private vormen van geven relevant kunnen zijn.

Overige