Skip to main content
Close Menu

Kwaliteitseisen

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u ervan uitgaan dat het goede doel:

 • Bijdraagt aan een betere wereld
 • Zorgvuldig omgaat met iedere euro
 • Verantwoording aflegt
 • Zich laat controleren

Toetsing

Toezichthouder CBF controleert deze kwaliteitseisen door erkende goede doelen jaarlijks te checken en eens in de drie jaar uitgebreid te toetsen. Waar nodig stellen we vragen, of stellen we een goed doel onder verscherpt toezicht. Goede doelen krijgen altijd de tijd om zaken op orde te stellen. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen we de erkenning intrekken. Zo kunt u gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Wat houden de kwaliteiteisen precies in?

Bijdraagt aan een betere wereld

Erkende Goede Doelen zetten zich in voor een betere wereld op allerlei vlakken. Voor het CBF is het ene doel niet belangrijker dan het andere doel. Wel controleren wij of goede doelen doen wat zij beloven, namelijk bijdragen aan een betere wereld. Daarom controleren we Erkende Goede Doelen op:

 • Er zijn haalbare doelen en een concreet plan van aanpak
  Een droom voor een betere wereld is mooi, maar om effectief te zijn moet je concreet worden. Erkende Goede Doelen leggen duidelijk vast wat ze gaan doen (en wat juist niet) en hoe ze dat gaan bereiken.
 • Het goede doel evalueert of de aanpak ook echt effectief is
  Wil je echt bijdragen aan een betere wereld, dan controleer je of je aanpak werkt. Daarom evalueren Erkende Goede Doelen de effectiviteit van hun werk Ė niet alleen op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn.

Zorgvuldig omgaat met iedere euro

Wanneer u doneert aan een goed doel, wilt u natuurlijk ervan uit kunnen gaan dat uw geld zorgvuldig besteed wordt. Het CBF controleert Erkende Goede Doelen daarom op:

 • Er zijn goede regels en procedures voor de besteding van geld
  In deze regels en procedures leggen Erkende Goede Doelen vast dat niemand betalingen op eigen houtje kan doen. Bij iedere betaling kijkt er iemand mee (vierogenprincipe) en wordt er verantwoording afgelegd. Bestuurders voorkomen belangverstrengeling (of de schijn daarvan), bijvoorbeeld door open te zijn over hun nevenfuncties en -activiteiten.
 • Het goede doel maakt een gezonde afweging tussen geld uitgeven en reserveren
  Soms doen goede doelen er verstandig aan om geld opzij te zetten voor het werk dat nog komen gaat. Maar onnodig veel geld reserveren kan misleidend zijn richting donateurs. Erkende Goede doelen geven daarom een zo groot mogelijk deel van het ontvangen geld en middelen uit op een verantwoorde manier.

Verantwoording aflegt

Een Erkend Goed Doel gaat niet alleen zorgvuldig om met iedere euro, het legt hierover ook verantwoording af Ė zowel intern als extern. Het CBF controleert Erkende Goede Doelen daarom op:

 • Het goede doel legt intern verantwoording af
  Een Erkend Goed Doel zorgt ervoor dat uitvoering en toezicht gescheiden zijn. Zo is er voldoende controle en is de kans het grootst dat het goede doel gezonde keuzes blijft maken die bijdragen aan een betere wereld. 
 • Het goede doel legt verantwoording af aan het publiek
  Dit gebeurt vooral met het jaarverslag op de website, waarin een Erkend Goed Doel uitlegt wat er is gedaan, welke resultaten zijn geboekt en hoe het geld is besteed. Ook geeft het goede doel inzicht in wie er in het bestuur zitten en welke bevoegdheden zij hebben. Grotere goede doelen zijn verplicht om ook informatie te geven over salarissen, beloningen en nevenfuncties.

Zich laat controleren

Erkende Goede Doelen laten zich op twee manieren controleren:

 • Controle door accountant
  Erkende Goede Doelen laten hun financiŽn verplicht controleren door een accountant. Kleine goede doelen mogen ook kiezen voor een onafhankelijk kascontrolecommissie die het bestuur controleert.
 • Controle door toezichthouder CBF
  Het CBF controleert alle Erkende Goed Doelen ieder jaar met een basistoets. Ongeveer eens in de drie jaar worden Erkende Goede Doelen uitgebreid getoetst. Waar nodig stellen we vragen, of stellen we een goed doel onder verscherpt toezicht. Goede doelen krijgen altijd de tijd om zaken op orde te stellen. Wanneer dit niet gebeurt, brengen we een waarschuwing uit aan het publiek of kunnen we de erkenning intrekken

Respectvol omgaat met donateurs

Goede doelen kunnen niet zonder het vertrouwen van donateurs en vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat ze goed met hen omgaan. Erkende Goede Doelen:

 • Nemen klachten serieus
  Erkende Goede Doelen luisteren goed naar de ideeŽn, opmerkingen, wensen en klachten van donateurs en andere belanghebbenden. Bij klachten gaan ze op zoek naar een passende oplossing.
 • Gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens
  Erkende Goede Doelen verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming.
 • Gebruiken maatschappelijk geaccepteerde manieren om fondsen te werven

Het CBF controleert of Erkende Goede Doelen zich hieraan houden en spreekt organisaties aan op incidenten. Zit of ervaart uw zelf iets opvallend? Doe een melding bij het CBF.