Skip to main content
Close Menu

Landelijk collecterooster

Het landelijk collecterooster is een planning om de collectes van landelijk collecterende grote goede doelen te spreiden. Stichting Collecteplan en het CBF stellen het rooster op, en gemeentes volgen het bij het uitgeven van vergunningen aan deze grote, landelijk collecterende goede doelen. Zo zorgen we een gelijkmatige spreiding van collecteweken.

Natuurlijk willen ook kleinere goede doelen of goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen collecteren. Zij krijgen vergunningen in de weken die als Ďvrije periodesí in het landelijke collecterooster staan. In principe verlenen gemeentes ťťn vergunning per week.

NB. Een collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of een goed doel daadwerkelijk op zondag mag collecteren, hangt af van de voorwaarden die de gemeente stelt bij de collectevergunning.