Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws- en persberichten van het CBF.

Scroll horizontaal voor meer info
25Jul2017

Besluit tot erkenning Armoedefonds aangehouden

Het Armoedefonds is door het CBF getoetst op de normen van de erkenningsregeling goede doelen. Op 20 juli heeft het CBF in zijn erkenningsvergadering vastgesteld dat de stichting (nog) niet aan de normen voldoet en besloten de erkenningsaanvraag aan te houden. Het Armoedefonds heeft een jaar de tijd gekregen om alsnog aan de normen te voldoen.

Lees verder
18Jul2017

Amsterdams Universiteitsfonds allereerste universiteitsfonds met CBF-Erkenning

Het Amsterdams Universiteitsfonds mag zich Erkend Goed Doel noemen - als allereerste universiteitsfonds in Nederland. ‘Hopelijk volgen er meer’, zegt adjunct-directeur Albert Goutbeek. ‘Het is tijd dat we als universiteitsfondsen zichtbaar worden in de goededoelensector.’

Lees verder
18Jul2017

Recent erkend - Juli-update

De afgelopen maand is weer een mooi aantal organisaties erkend. Lees het nieuwsbericht voor een overzicht.

Lees verder
6Jul2017

CBF trekt de erkenning van Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o. in

Na een periode van verscherpt toezicht heeft het CBF de erkenning van Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en omstreken met onmiddellijke ingang ingetrokken. Het Dierentehuis voldoet niet aan de normen van de erkenningsregeling. Hierdoor kan het CBF niet verifiëren of alle ontvangen gelden van de stichting worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Lees verder
12Jun2017

In de spotlights: dance4life en de erkenning

Vanuit het CBF willen we graag een beter beeld geven wat het betekent om erkend te worden en te zijn. Het is belangrijk dat goede doelen en het publiek goed op de hoogte zijn waarom het zo belangrijk is om erkend te zijn als goed doel. Binnen het CBF zelf hebben we daar onze ideeën over, maar erkende organisaties kunnen natuurlijk het beste zelf vertellen wat zij als meerwaarde ervaren. dance4life is recentelijk erkend en in een kort interview hebben wij hen gevraagd hun ervaringen met de erkenning en het CBF te delen.

Lees verder
9Jun2017

Family Help Programme Holland – Sri Lanka onder verscherpt toezicht gesteld

Het CBF heeft besloten per 8 juni 2017 de stichting Family Help Programme Holland – Sri Lanka onder verscherpt toezicht te stellen. De stichting voldoet niet meer aan een aantal normen en krijgt twee maanden de tijd om de gemaakte afspraken na te komen. Als dat niet gebeurt, zal het CBF de erkenning intrekken.

Lees verder
8Jun2017

Nieuwe Europese regelgeving databeveiliging veroorzaakt kopzorgen onder goede doelen

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese verordening is al op 25 mei 2016 in werking getreden, maar wordt pas vanaf mei 2018 toegepast. Dit om organisaties en bedrijfsleven de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Tot de nieuwe wet daadwerkelijk wordt toegepast, blijft de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht.

Lees verder
6Jun2017

Goededoelensector lanceert Impact Challenge

Een sectorbrede coalitie lanceert een nieuw initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector groter en zichtbaarder te maken: de Impact Challenge.

Lees verder
30Mei2017

Positieve trend donateursvertrouwen

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) heeft onlangs een rapport uitgebracht over het donateursvertrouwen in het eerste kwartaal van 2017. Er zijn in het onderzoek ook vragen gesteld over de motivatie achter het geefgedrag. De antwoorden bieden interessante inzichten voor goededoelenorganisaties om er beter in te slagen het vertrouwen van de gever te winnen.

Lees verder
22Mei2017

Recent erkend - mei-update

De afgelopen weken is weer een groep goede doelen erkend door het CBF. Omdat zij voldoen aan de normen mogen ze het predicaat “erkend goed doel” dragen. Het gaat om de volgende organisaties.

Lees verder