Amsterdams Universiteitsfonds allereerste universiteitsfonds met CBF-Erkenning

18 juli 2017
Amsterdams Universiteitsfonds allereerste universiteitsfonds met CBF-Erkenning

Het Amsterdams Universiteitsfonds mag zich Erkend Goed Doel noemen - als allereerste universiteitsfonds in Nederland. ‘Hopelijk volgen er meer’, zegt adjunct-directeur Albert Goutbeek. ‘Het is tijd dat we als universiteitsfondsen zichtbaar worden in de goededoelensector.’ Vandaag nam het universiteitsfonds het erkenningscertificaat officieel in ontvangst.

Erkenning is ‘ok-stempel’

Het Amsterdams Universiteitsfonds, de steunstichting van de Universiteit van Amsterdam (UvA), heeft een selecte en trouwe groep donateurs: alumni, ‘vrienden van’ en medewerkers van de UvA. Is het dan nog wel nodig om te investeren in de Erkenning? Ja, vindt het universiteitsfonds.

‘Het is het landelijke ‘ok’-stempel voor goede doelen in Nederland’, legt Goutbeek uit. ‘Met de Erkenning verstevigen we het vertrouwen dat donateurs in ons hebben en laten we zien werk te maken van transparantie en accountability. En even zo belangrijk: we leggen onszelf kwaliteitscriteria op die helpen om te professionaliseren.’

"Het erkenningsproces heeft ons aan het denken gezet. We zijn er sterker uitgekomen."

Als voorbeeld noemt Goutbeek de thema’s doelrealisatie en impact, waarvoor het fonds de normen nu heeft aangescherpt. ‘Het erkenningsproces bracht bij iedereen het inzicht dat impact iets is waar we permanent iets mee moeten. We zijn aan het denken gezet over hoe we processen organiseren. Daar zijn we echt sterker uit gekomen.’

Onderwijs en onderzoek op de kaart zetten

Het Amsterdams Universiteitsfonds is het eerste universiteitsfonds dat de erkenning aanvraagt. Een bewuste keuze. ‘We hopen dat hierdoor de stap voor anderen minder groot wordt en er meer universiteitsfondsen volgen. Het grote publiek associeert ‘onderwijs en onderzoek’ veelal niet met het werk van goede doelen, terwijl we dat als universiteitsfonds in feite wel zijn. Laten we de Erkenning vooral benutten om onze zichtbaarheid als universiteitsfondsen in de goededoelenwereld te vergroten.’

"Hoe meer universiteitsfondsen een Erkend Goed Doel worden, hoe groter onze zichtbaarheid bij het publiek."

Erkenningsnormen ook toepasbaar voor universiteitsfondsen

Aan het enthousiasme van het Amsterdams Universiteitsfonds gingen overigens bedenkingen vooraf: zouden de erkenningsnormen wel voldoende toepasbaar zijn op universiteitsfondsen? Voor het Amsterdamse fonds reden om in 2015 een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van de nieuwe Erkenningsregeling. En om vanaf het begin van de invoering met het CBF te praten over de toepasbaarheid van de nieuwe normen voor universiteitsfondsen.

‘Maar al snel kregen we de indruk: dit komt wel goed’, vertelt Albert Goutbeek. 'Ook dankzij de support die we kregen van de brancheorganisatie Nederland Filantropieland. En we weten nu: in de nieuwe Erkenningsregeling is plek voor iedereen - ook universiteitsfondsen.’

Roline de Wilde, directeur van het CBF, beaamt dit. ‘We zijn een veelkleurige en veelvormige sector. De brede toegankelijkheid van de Erkenningsregeling doet hier recht aan, terwijl het tegelijk eenduidigheid creëert richting het publiek. Hoe meer organisaties zich laten erkennen, hoe groter onze overtuigingskracht. Prachtig dat het Amsterdams Universiteitsfonds het voortouw heeft genomen.’ 

 

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.

<<<<<<< HEAD ======= <<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes >>>>>>> feature/feedback