Toezichthouder CBF heft verscherpt toezicht Landschap Noord-Holland op

22 oktober 2018
Landschap met molen

Het verscherpt toezicht dat in april 2018 werd ingesteld naar aanleiding van een fraude van een medewerker van Landschap Noord-Holland is per 11 oktober 2018 opgeheven.

Verbeteringen interne controlesysteem

Landschap Noord-Holland heeft direct actie genomen. Het Landschap heeft door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken hoe deze fraude heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen er noodzakelijk zijn om deze in de toekomst te kunnen uitsluiten.

Toezichthouder CBF is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en van de maatregelen om kans op fraude in de toekomst te minimaliseren. Het CBF is positief over deze vervolgaanpak en kan zich vinden in de voorgenomen implementatie. Landschap Noord-Holland streeft ernaar de maatregelen zoveel mogelijk in de start van het boekjaar 2019 te hebben ingevoegd en geïmplementeerd.

Geleerde lessen delen

Daarnaast wil Landschap Noord-Holland ook duurzaam investeren in een cultuur waarin de risico’s omtrent fraude bespreekbaar blijven en collega’s alert blijven op relevante signalen binnen en buiten de organisatie. Dit laatste niet vanuit wantrouwen gedreven maar ter optimalisatie van het eigen werk en de controle hierop. Landschap Noord-Holland heeft aangegeven de belangrijkste leerpunten van het onderzoek te willen delen binnen de goededoelensector zodat ook andere organisaties hiervan kunnen leren.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.