Bijdrage goededoelenorganisaties niet altijd gelinkt aan SDG’s

1 maart 2019

Goededoelenorganisaties zijn het type organisaties die meteen geassocieerd worden met duurzame ontwikkeling. Zij dragen bij aan de realisatie van diverse SDG’s. Alleen worden de bijdragen van de goededoelenorganisaties lang niet altijd gecommuniceerd of gelinkt aan de SDG’s.

Goededoelenorganisaties zijn al jaren bezig met het zichtbaar maken van hun impact. Uit onderzoek van PwC en CBF blijkt dat de goede doelen hierbij niet beginnen bij de SDG’s, maar bij hun eigen missie/visie en strategie.
Deze missie/visie omvat vaak (sub)doelstellingen van verschillende SDG’s, waardoor zij het lastig vinden om de vertaalslag vanuit eigen programma’s te maken naar de SDG’s.
Daarnaast kunnen niet alle goededoelenorganisaties hun missie/visie en strategie koppelen aan de SDG’s, omdat bijvoorbeeld het welzijn van individuele dieren of bevorderen van cultuur niet expliciet benoemd zijn in de SDG’s.
Toch kunnen de SDG’s goed gebruikt worden bij bijvoorbeeld het aanscherpen van de missie van een goededoelenorganisatie, een stip op de horizon of een gemeenschappelijke taal bieden.

Verder speelt het attributievraagstuk (welke impact heeft het goede doel gemaakt en wat komt door andere acties of factoren) een rol in de wijze van verantwoording over impact.  Het CBF geeft aan dat de goededoelenorganisaties uit bescheidenheid en zorgvuldigheid minder snel durven te claimen welke impact zij hebben gemaakt.

Van de 463 organisaties die de Jaarlijkse Check en Reflectie begin september 2018 hadden ingevuld, gaf 22 procent aan dat de grootste uitdaging ‘Op begrijpelijke en transparante wijze communiceren hoe de organisatie op weg is de missie te realiseren’ is. Goede doelen gaven verder aan behoefte te hebben aan een goed beeld van wat de SDG’s kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van hun communicatie en rapportage en aan voorbeelden van de manier waarop andere goede doelen met de SDG’s werken.

Het CBF en PwC zijn ervan overtuigd dat de goededoelenorganisaties kunnen leren van de kracht, het pragmatisme en de snelheid van bedrijven. En bedrijven kunnen leren van het gedegen onderzoek dat goededoelenorganisaties doen naar (eventuele) impact voordat zij tot actie en rapportage overgaan. Dat is ook de basis voor de samenwerking binnen de Impact Challenge. Onder de vlag van de Impact Challenge is inmiddels een werkgroep gestart die gaat verkennen hoe de SDG’s kunnen helpen om impact beter zichtbaar te maken.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van deze werkgroep.

Lees hier het volledige rapport.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.